Usługi
GŁÓWNA > USŁUGI
     Wieloletnie doświadczenie

          Firma, posiadając wieloletnie doświadczenie w pracach geodezyjnych, oferuje usługi i współpracę w zakresie:

POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE:
-   sporządzanie map do celów projektowych w formie analogowej oraz cyfrowej (dxf,dgn,pdf)
-   inwentaryzacja powykonawcza
-   pomiary objętości mas ziemi
-   pomiary uzupełniające
EWIDENCJA GRUNTÓW:
-   wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenia nieruchomości
-   podziały nieruchomości
-   badanie stanu prawnego nieruchomości
-   sporządzanie dokumentacji do celów prawnych oraz pozyskiwanie materiałów z urzędów
GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI:
-   w pełnym zakresie (tyczenie obiektu, wyznaczenie osi konstrukcyjnych, kontrola posadowienia słupów fundamentowych i innych obiektów, kontrole pionowości, tyczenie sieci uzbrojenia wraz z przyłączami).
OBSŁUGA PROCESU INWESTYCYJNEGO:
-   prowadzenie procesu inwestycyjnego w celu uzyskania odpowiednich uzgodnień i opinii koniecznych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, WZiZT, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Stanisław Gradek
Lgoczanka 51, 42-253 Janów


tel. 604 253 352
tel/fax 34 327 87 84

Biuro Usług Geodezyjno-Prawnych POLGEO Stanisław Gradek
Lgoczanka 51, 42-253 Janów tel/fax: 34 3278784 tel. kom. 604253352 NIP 949-013-74-25

COPYRIGHT POLGEO 2010    Wykonanie i administracja Xeko.pl 2010